بگذریم...

گاهی  گذشت میکنیم

و

گاهی

گذر،

و ای کاش

می فهمیدند فرق این دو را

/ 3 نظر / 3 بازدید
محمد

یه ادمی افتاده بود تو نهر اب داش خفه میشد یه شیر پرید تو اب و نجاتش داد ادمه بهش گفت :اه اه دهنت چه بوی بدی میده شیر گفت :اون خنجرت را در بیار بزن تو سر من ادم گفت :نه نه اخه تو منو نجات دادی شیر گفت :خودم میگم بزن ادم با خنجر زد و سر شیر راشکافت هر کدامشون به راه خودشون رفتن تا اینکه مدت ها بعد دوباره همدیگر رو دیدن ادمه با خوشحالی گفت :اقا شیره زخم سرت خوب شده! شبر گفت :اما زخم دلم هنوز خوب نشده شیر شایدگذر کرده بود چون اگه گذشت کرده بود چیزی تو دلش نمیموند

حسین آگاهی

من در مقابل خیلی از افراد که رفتار نادرستی با من دارند مجبورم خیلی جاها بگذارم و گاهی هم بگذرم.

دلتنگی هام

اون قدر در جواب ابلهان خاموش ماندیم که گفتند حرف حساب جواب نداره که!!!!!!!!