نقشه ایران در زمان شاهنشاهی کوروش بزرگ

 

 

نقشه ایران در زمان امپراطوری کوروش بزرگ : 

 

 

 

 

 

 

به عبارتی :

 

 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
parisa

ببین با عظمت ایران چیکار کردند و فقط به گوش گربشون مینازند[عصبانی]

عاشق این متنم زمانی که عرب ملخ میخورد ..... کورش به هرکس به اندازه خانواده اش گندم میداد ..... یعنی عدالت زمانی که عرب در بیابان بز میچراند......کورش نیمی از دنیا راگرفت........ یعنی حکومت زمانی که عرب دختررا ننگ میدانست ...... کورش به بانوی ایرانى احترام میگذاشت ..... یعنی مردم پرستی زمانی که عرب را " ام جهل" میخوادند .... شاه کشور من اولین منشور حقوق بشررا نوشت!!!!! یعنی هنر زمانی که عرب چوب میپرستید ..... کورش نیمی از دنیارا یکتا پرست کرد ...... یعنی وحدت زمانی که عرب دخترش را زنده در گور میکرد ..... کورش کبیر برای دختران پارس دانشگاه ساخت !!!!!! یعنی عشق زمانی که عرب در چادر بود ..... کشور من تخت جمشید و پاسار گاد داشت! یعنی عظمت پس...بی غیرتی است که این پست در تمام دنیا پخش نشود...

شهین

زنده باد ایران[گل]

حمیدرضا

چقدر متآسف شدم از وضعیت الان ایران شرمندتیم کوروش بزرگ[بازنده]

یوسف سعید

ما شرمنده زحمات کوروشیم[خنثی]