پیش به سوی تعادل!!

زندگی

مانند حرکت دوچرخه است

اگر

حرکت صورت نگیرد

نمی توان

تعادل را حفظ کرد

 

 


/ 2 نظر / 4 بازدید
محمد

البته دقیق تر البته اینه که بگیم حرکت متعادل باعث زندگی متعادل است چون بعضی اوقات ،حرکت نا متعادل باعث عدم تعادل میشه ، نه بی حرکتی