خواب و بیدار

نه هر چشم بسته ای

خواب است و

نه هر چشم بازی

بینـــــــــا

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
کوله پشتی

به نکته ی بسیار باریکی اشاره نمودید درسا جون!!!![نیشخند]

دلتنگی هام

قضاوت کردن آدمها از روی ظاهراشان اشتباه محض است