لااقل !

هرکسی هرکجاکه باشد و هر موقعیتی داشته باشد در زندگی اش سختی میکشد و مشغول دسته وپنجه نرم کردن با مشکلات است. 

پس هرکسی راکه میبینید بااو مهربان باشید واگر کمکی به او نمیکنید

لااقل

برگرفتاریهایش نیفزایید...

 

 

                

/ 3 نظر / 4 بازدید
عاشق

[دست][دست][دست][دست][دست][دست]

جوجو

هیچ کس بدون مشکل نیست واقعا[ناراحت]

حسین آگاهی

حکایتی از سعدی هست با این مضمون که تو که اهل خیر رساندن به دیگران نیستی لا اقل شر مرسان.