خودتان را عاشقانه دوست بدارید!

 بهترین روش برای مبارزه با فشارهای زندگی

                دوست داشتن خود

 

                                                                        است.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید