بیزینس روز!

مردم شروع می کنند

به فکر کردن درمورد دیگران 

فقط به خاطراینکه

از فکر کردن درمورد خودشان پرهیز کنند!

/ 6 نظر / 4 بازدید
عادل

[اوه][اوه][اوه][اوه][تایید][تایید][تایید][تایید][گل]

صهبای عشق

جالب بود واقعا درد ما اینه پست های آخریِ شما هم زیبا و جذاب و خواندنی موفق باشید.

اهورا...

دختر : سلا شما برق میخونین ؟ پسر : بله ، از کجا فهمیدی ؟ دختر : از مدل موت پسر : شما عمران میخونی ؟ دختر : بله از کجا فهمیدی ؟ پسر : از اون مسکن مهری که رو سرت ساختی .

سیروس

زدی ضربتی ضربتی نوش کن.....دقیقا

دلتنگی هام

در میان مردمی که میدوند برای زنده ماندن آرزو دارم آرام گام برداری برای زندگی کردن