تورا آرزو میکنند!

انسانها به سه دلیل پشت سرتان حرف میزنند:

 

 

وقتی نمی توانند در حد شما باشند

 

وقتی چیزی که شما دارید را ندارند

 

 

وقتی می خواهند از سبک زندگی شما تقلید کنند اما نمی توانند!!!

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
محمد

در یک کلام علت غیبت کردن ضعف غیبت کننده است

دلتنگی هام

انسان هیچگاه به شخص پایین تر از خود تنفر نمیورزد بلکه مانسبت به کسی تنفر داریم که یا از مابهتر است یا با ما برابر!!!