تعمیرگاه

از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند :

 شما چطور شصت سال با هم زندگی کردید؛

 گفتند : ما متعلق به نسلی هستیم که ،وقتی چیزی خراب می شد؛

 تعمیرش می کردیم نه تعویضش!

 

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
محمد

اما قبول کن همیشه کارها با تعمیر حل نمیشه گاهی باید تعویض کرد

مهسابانو

بسیار عالی و پندآموز! مرحبا دل... آفرین دل!!![گل]