خدا مهربونی کرد....

 

کم دعا کن که مرا از سر تو وا بکند
او خودش خواست تو را در دل من جا بکند

 

خواست تا هر که به غیر تو دلم را بزند
و هوای تو مرا اینهمه تنها بکند

 

/ 1 نظر / 97 بازدید
غریبه

کسی که رفتو بذار بره اگر بمونه همه ی لبخند های زیبات به گریه تبدیل میشه