دوتا گنجیشک یه تریلی...

  دوتا گنجیشک دنبال هم افتادن تو آسمون

یه تریلی توخیابون میادش زوزه کشون      

دوتا گنجیشک دوتا عاشق بیخیال ومست وشاد

   یه تریلی باشتاب و سرعت خیلی زیاد

 

 دوتا گنجیشگ یه تریلی یکی مجنون یکی  لیلی

 دوتا گنجیشگ دنبال هم توخیابون میپرن

 اونا از دام سیاه سرنوشت بی خبرن

 شوفر پیر تریلی پاگذاشته روی گاز

 خیلی خسته س از بیابون و یه جاده دراز

 دوتا گنجیشک یه تریلی یکی مجنون یکی  لیلی

 دوتا گنجیشک که تناشون داغه از تب  علاقه

 یه تریلی که با چرخاش ضجه یه اتفاقه

 دوتا گنجیشک که پراشون پرشده توی  بیابون

 یه تریلی که رو شیشه ش باقی  مونده ردی از خون...

  دوتا گنجیشگ یه تریلی 

            نه یه مجنون نه یه لیلی...

 

 

                             یه تریلی یه تریلی...

 

 

 

 

 

 شعراز:

نیما خانلو 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
siyamak saleh

واقعا شعر قشنگی بود ، خیلی..... [گل][گل][گل] تشکر هم از تو بخاطر پست زیبات،هم از نیمای عزیز به خطر شعرش[گل]