خالیست....

 ازشوکت فرمانروایی ها سرم خالیست

من پادشاه کشتگانم ! کشورم خالیست

 

 

 

 

 

 

خون گریه های امپراطوری پشیمانم

در آستین صبر جای خنجرم خالیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
اهورا

[دلشکسته]