دل!

    به غیر دل که عزیزو

نگاهداشتنی ست

جهان و هر چه در او هست واگذاشتنی ست

/ 5 نظر / 3 بازدید
اکبر

آسمانی که باشی هیچ دلی را نمیشکنی

اهورا...

بر خاک افتادن لیاقت و سعادت می خواهد اگر که در برابر خداوند متعال باشد ذلت و شقاوت می خواهد ، اگر در برابر غیر خدا باشد لیاقت و سعادت را برایتان آرزو دارم . . .

siyamak saleh

[گل][گل][گل] احسنت عالی بود شرمنده من فراموش کرده بودم که فارسی و میپسندی خانوم پارسیان ایرانی [چشمک]

علی فلسفی

دلـتنگــي، پيچيــده نيســــت. يــک دل.. يک آسمان.. يــک بغــض .. و آرزوهــاي تـَـرک خـورده ! به همين ســادگـي ...

دلتنگی هام

ازهزاران یک نفر اهل دل اند مابقی تندیسی از آب و گل اند