دوتا یکی !

دل سوزانیدن دونفر

بودنـــــــ است و باهم تقسیم شدنـــــــــ

دوست داشتنـــــ

تنها نگریستن به همدیگر نیستـــــــ

باهم نگریستن استــــــــــ............ !

 

/ 6 نظر / 17 بازدید
صالح

قشنگه خوبه که نگاه 2 نفر به یک جا باشه اما افکار و دلشونم باید یه جا باشه کسی که نگاهش مال تو و دلش مال دیگری , نگاهشم ببخش به دیگری

صالح

خدا کنه حرف شما درست باشه و همه نگاه و دلشون یکی باشه

صالح

زندگی ما هم مثل اون سیبه آخر یه روز میفتیم خداکنه کامل بشیم و بیفتیم نه اینکه سیب کالی باشیم که به دست بچه شیطونی یا بخاطر طوفانی چیده میشیم

کوله پشتی

آدمي به خودي خود نمي افته اگر هم بيفته از سمتي مي افته کـه بـه خـــدا تکيه نکرده باشه[گل]