دلتنگی محض

شب همه ،بی تو کار من ،شکوه به ماه کردنست

روز ستاره تاسحر تیره به آه کردنست

متن خبر که یک قلم بی تو سیاه شد جهان 

حاشیه رفتنم دگر نامه سیاه کردنست

 

 

 

/ 6 نظر / 3 بازدید
محمد

سلام درسا خیلی وقت بود مطلبی ازت ندیده بودم امشب بطور تصادفی دیدم

سپیده

تمــام آرامشــم را مدیـــون همان انتــظاری هستم کـــه دیـــگر از هیــــچکس نـــــدارم ...!

محمد

توجه کردی ماه بطرف بالا نگاه میکنه و اشک میریزه