همیشه

                    همیشه

 

 

 

    اندکی حقیقت پشت هر:

            " شوخی کردم "

   اندکی آگاهی پشت هر:

                "نمی دانم"

   اندکی احساس پشت هر :

               "مهم نیست"

         اندکی درد پشت هر:

            "حالم خوب است"

             

 

             وجود دارد!

/ 2 نظر / 7 بازدید
حسین.ط

لایک

دلتنگی هام

یکیش یادت رفت: همیشه پشت یه فدای سرت یه خاک تو سر بیلیاقتت هم هست[قهقهه][هورا]