اقلیت!

هرگز در اقلیت بودن به معنای تنها بودن نیست                                                                     چه بسا گروهی اندک که بر بسیاران غلبه دارند                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
atefe

aliye vebeton age dost dashtid be vebe manam sar bezanid[قلب]