باید بروند

برخی آدمها

به یک دلیل

از مسیر زندگی ما میگذرند

تا

به ما درسهایی بیاموزندکه

اگر

میماندند

هرگز

یاد نمیگرفتیم

 

زنده یاد خسرو شکیبایی

/ 2 نظر / 7 بازدید
محمد

پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است