از نقطه ای بترس...

  از باغ می برند چراغانی ات کنند

  تا کاج جشن های زمستانی ات کنند

  پوشانده اند صبح تورا ابرهای تار

  تنها به این بهانه که بارانی ات کنند

یوسف به این رها شدن از چاه دل مببند!

    این بار میبرند که زندانی ات کنند

ای گل گمان مکن که به شب جشن می روی

شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند

یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست

از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند

/ 4 نظر / 3 بازدید
یاس

امون از دست سیاه روزگار..

aydın saheli

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺯﺥ ﻭﺻﻞ ﻭ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎﺵ ﻗﺪﺭﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺯﯾﺴﺘﻢ...

[گریه][گل]

اهورا

[گریه][گل]