شیشه ها

 

 

زن ذاتاً جنسِ ظریفی دارد...

آسان ترمیم نمیشود...

اگر ترک بخورد...

مراقب دلش...

مراقب چشمهایش باش...

زن شیشه ای ترین خلقت خداست...

 

 


/ 4 نظر / 2 بازدید
نیوزنگار

چقدم ظریف و احساسی نمیشه از بغلشون رد شی [نیشخند]

محمد

حضرت علی علیه السلام خطاب به مردی که همسرش را زده بود فرمودند: المراة ریحانة لیست بقهرمانة زن گلی خوشبو و معطر است ، پهلوان نیست (که بااو زور آزمایی کنی)