آنکه راه دورتری رفته به جایی می رسد،گرچه دیرتر

علی به هزار و یک دلیل از عمر بهتر است و این،شیعه علی را- اگر

روزگارش از عاقبت یزید هم بدتر باشد -خاطر جمعی و یقین و غروری

می بخشد که بلای جان او می شود و جان مردم! نه حرف کسی را

گوش می دهد و نه در کار خودش شک میکند.

می بینیم که علی هست و او هم در راه علی هست،

اما آنها که گمراهانند از او پیش افتاده اند و حتی شیعه

علی را شیعه خود کرده اند!

این است که گاوپرست از خداپرست جلو می افتد و مؤمن خدا،

خبر هم نمی شود.

 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
وحید53

کودک که باشی نیاز به دروغ گفتن نداری که مثل یینوکیو شوی

محمد

عکس و متن هیچ ربطی ندارن!!!!!!

parisa

عکس قشنگی بود حقیقت محظ[لبخند]

ملیحه

خدای خودت جون من خودت فهمیدی چی گفتی