بیماری لا علاج !

بچه که بودیم؛ 

زنگای در خونه ها خراب بود؛

 

 نیمکت مدرسه ها خراب بود ؛


شیرای آب خراب بود !

جاده ها خراب بود؛ولی آدما سالم بودن ........

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
parisa

خدا به داد وقتی برسه که هردو باهم خراب باشند[افسوس]