هرروز...

هرروز جهان است وفرازی ونشیبی

این نیز نگاهیست به افتادن سیبی

در غلغله جمعی و تنها شده ای باز

آنقدر که در پیرهنت نیز غریبی

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
siyamak saleh

rasti ghalebo dekoratore jadidet mobarak[گل] ahangam ghashange,like be h0sne entekhabet