پاگنده !

 

گذشته هایت را ببخش

زیرا آنان همانند کفش های کودکی ات

نه تنها برایت کوچکند

بلکه

تورا از برداشتن گام های بلند باز می دارد...

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
صالح

If you ever think about the future of driving