دوستت دارم

   گاهی برای کسی

           هرکاری هم که بکنید

بازهم

دوستتان نخواهد داشت...

                                          وگاهی ...

کسی هست

که هرکاری هم بکنید

دست از دوست داشتنتان برنمیدارد...

 

                           

 

 

   دوستت دارم...   قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب                                                            

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
اهورا...

عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو خوب و بد می گذرد وای به حال من و تو قرعه امروز به نام من و فردا دگری می خورد تیر اجل بر پر و بال من و تو مال دنیا نشود سد ره مرگ کسی گیرم که کل جهان باشد از آن من و تو

دلتنگی هام

کسی را که دوست داری تورا دوست ندارد وکسی که تورا دوست دارد تو دوستش نداری اما کسی راکه تو دوستش داری واوهم دوستت دارد به رسم وائین زندگانی بهم نمیرسید واین رنج است زندگی یعنی این