کم حوصله

بیقرار تو ام و در دل تنگم گله هاست

آه ! بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
حسین آگاهی

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست.