آخر الزمان...

       ازنشانه های آخرالزمان آنست که:                                                     ایمان همچون پنبه ای خواهد بود در دست و                                           دست در آتش.......................                              

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
مهدی عابدینی

متن و نوشته قابل تامل ، عکس بی نهایت عالی و گویا خواهر گلم فقط می تونم بگم ممنون از این همه حسن سلیقه ، یاحق[گل]