مهم نیست چقدر.....

   مهم نیست چقدرزنده بمانیم

مهم اینست که درفرصت اندک عمرمان           

بهترین نقش را ازخودمان به یادگاربگذاریم


/ 5 نظر / 8 بازدید
مونا

سلام کاملا درسته [لبخند]

حسین آگاهی

به قول ژاله اصفهانی: زندگی صحنه ی زیبای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خوانَد و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. و یا پروین اعتصامی: خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است.