اصیل باش

برای اصیل بودن کافیست که دروغ نگویی

آغاز اصالت خوب،

همین است که

 نخواهی چیزی باشی  که نیستی

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
محمد

میدونی چرا بعضی از دوستی ها، عشق ها و..... دوام نداره ؟ چون یکی از دوطرف یا هر دو طرف ، خودشون را طوری نشون دادن که ، نبودن