قلمروی من

پادشاه باش

حتی اگر قلمرو ات به اندازه

عرض شانه هایت باشد

کوروش بزرگ

 

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
محمد

منظور کوروش از شانه ؟ به نظر من یعنی کمترین جایی که یه مظلوم بتونه سرش را اونجا بذاره واز دست ظالم گریه کنه و تو اگر اشکش را پاک کردی و تقاصش را گرفتی پادشاهی