پست های ارسال شده در مرداد سال 1394

زندگی

  زندگی چیزی جز داشتن آرامشی درونی نیست حال اینکه هم تو آرامش بخشی و هم تو زندگی بخش     
/ 9 نظر / 15 بازدید