مرگ هم.....

       تواین  نقطه از زندگی  

                                               مرگ

                       هم نمیتونه ازمن بگیره تورو  .............                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
دلتنگی هام

وقتی چترت خداست بگذار ابر سرنوشت هر چه میخواهد ببارد