آنها راست میگویند اما...

آدمها دروغ نمیگویند اگر چیزی میگویند صرفا احساسشان در همان لحظه است

نباید روش حساب کرد!!

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
parisa

[لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل]

محمد

یعنی به احساسات و عواطف و ابراز علاقه دیگران ،هیچ اعتباری نیست؟!؟!؟!