عوام را در مذهب نگهدارید و روشنفکران را از مذهب بیزار کنید!

 

 

 

 

 

این نقشه ای است که اولین بار لابوم برای الجزایر داد و بعد نقشه کلی برای همه کشور ها و به خصوص کشورهای اسلامی شد عوام را در تعصب مذهبیش محکم کنید اما روشنفکران و تحصیلکرده ها را از مذهب دور کنید و به این وسیله است که مذهب منحصر به عوامل می شود.منحصر به نسل قدیم می شود و در چهارچوب تنگ تعصب محصور می شود و از مغز و از بینش علمی جامعه دور می ماند و بعد به صورت سنت های ناخودآگاه متعصبانه موروثی غیر قابل دفاع در می آید و بعد روشنفکر که می اندیشد که فردا حاکم بر جامعه است که مغز این جامعه را می سازد و رهبری زمان به عهده اش است بیزار از مذهب می شود و بعد روشنفکر از آن توده نیز جدا می افتدو یک حفره هولناک بین خواص روشنفکر و عوامل توده ایجاد می کند که این چشم روشنایی غرب است.

 

اگر خواسته باشید با این نقشه مبارزه کنید یعنی اسلام را در این زمان بین روشنفکران مطرح کنید و روشنفکران را به اسلام گرایش بدهید دیگر با وسایل تبلیغاتی کلاسیک ممکن نیست.باید به همان وسایلی مجهز بشوید که دشمن برای دور کردن این نسل از اسلام و از مذهب مجهز است!!

/ 2 نظر / 5 بازدید
محمد

آفرین

هادی

تعجب می کنم با این همه اطلاعاتی که شما داری و این همه اعتقاد چرا عکس نامناسب برای خودت گذاشتی ؟؟ به نظر من اصلا در شأن شما نیست شما که میگی من از نسل زنان پاکدمن هستم. شما رو به خاطر این همه فهم و کمالات تحسین میکنم انشاء ا... سلامت باشی . کاش همه ی زن ها مثل شما بودن. [گل][لبخند]