زن این است!

هنگامی که روح در تو دمیده می شود

در شکم یک زن هستی

هنگامی که گریه میکنی

در آغوش یک زن هستی 

هنگامی که عاشق می شوی

در قلب یک زن هستی َ

زن امانت است نه برای اهانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
siyamak saleh

s0khane zibaeist,ama vase hamash0n naaaaa aslan[ابرو]

سیروس

دم همه ی زنهای ایرونی گرم