زنده باد نژاد آریایی

من یک شیرزن اصیل پارسی هستم

در دستانم نه خنجر است برای دریدن
ونه سیب است برای فریفتن
من از تبار کاساندانم
واز نوادگان بانو آتوسا
و شاگردان یوتاب برزن
من از نسل زنان پاکدامنم
کردار نیک  اعمال من است
گفتار پسندیده زبان من است 
و پندار نکو افکار من است
در دامان من فرزندانی بزرگ خواهند شد
که مانند نیاکانشان نام اصیل و پارسی نشانشان
سخن گفتن به حق گفتارشان
آبادی سرزمین اهورایی پندارشان
منش  کوروش بزرگ کردارشان
این چنین است که بزرگی بزرگی می آورد
 
/ 4 نظر / 3 بازدید
parisa

[دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل]

parisa

آجی بهتره مطالب وبت چندتا برچشب داشته باشه تا بیشر شانس بازدید داشته باشی [چشمک]