نام کوروش در قرآن

 

 

 

 

 

 

 

درباره شخصیت ذوالقرنین که در کتابهای آسمانی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان

از آن سخن به میان آمده، چندگانگی وجود دارد و این که به واقع ذوالقرنین چه

کسی است به طور قطعی مشخص نشده‌است. کوروش سردودمان هخامنشی،

داریوش بزرگ، خشایارشا، اسکندر مقدونی، چین شی هوان، یکی از ملوک

حمیر گزینه‌هایی هستند که جهت پیدا شدن ذوالقرنین واقعی، دربارهٔ آنها

بررسی‌هایی انجام شده‌است. ابوالکلام آزاد با تفسیر آیات ۸۲ تا ۹۵ سوره کهف

دلایل استواری آورده‌است که ذوالقرنین موصوف، کوروش هخامنشی می‌باشد.  

شماری از فقیه‌های  معاصر شیعه نیز کوروش را «ذوالقرنین» می‌دانند. علامه

طباطبایی، صانعی و مرتضی مطهری  از معتقدان این نظر هستند. در کتاب تفسیر

نمونه، نوشتهٔ ناصر مکارم شیرازی نوشته‌شده، از آن جهت به کوروش،

ذوالقرنین می‌گفتند که شرق و غرب مال او بود.


/ 1 نظر / 3 بازدید