کوروش بزرگ بود!

روزی گزروس نزدکوروش بزرگ آمد.

از وی پرسید:چرا از غنیمت های جنگی چیزی برای خودت برنمیداری و همه را به سربازانت میبخشی؟کوروش پاسخ داد:اگردارایی هایم را نمیبخشیدم اکنون دارایی من چقدر بود؟

گزروس رقمی با واحدپول آن زمان گفت.

کوروش یکی از سربازان خود را احضار کردوازاوخواست به مردم اعلام کند که کوروش برای امری نیاز به پول و طلا دارد.سرباز دربین مردم جار زدو درخواست کوروش را به گوش انها رسانید. مردم هرچه درتوان داشتندبرای کوروش فرستادند. هنگامی که مالها جمع آوری شد مقدار آن بسیار بیشترازآنچه که گزروس حساب کرده بود شد!

کوروش رو به گزروس کردو گفت:

           ثروت من اینجاست!

اگرآنها راپیش خودم نگه داشته بودم همیشه بایدنگران آنها بودم.

/ 4 نظر / 5 بازدید
حسین.ط

قشنگ بود!

اهورا...

خدايا ! تو آنچناني که من دوست دارم... پس مرا آنچنان کن که تو دوست داري اللهم عجل لوليک الفرج و العافيه و النصر و اجعلنا من خير اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه امين