لبیک یا حسین

 

 

 یا اباعبدالله

 

ای اباعبدالله

انی سلم لمن سالمکم

من در صلحم باهرکه باشما درصلح است

وحرب لمن حاربکم

ودرجنگ و جهادم باهرکه باشما درجنگ است

الی یوم القیامة

تاروز قیامت

 

عاشوراتسلیت باد

 

 

ماهاتما گاندی:

درد من تنهایی نیست

بلکه مرگ ملتی است که

گدایی را قناعت

بی عرضگی را صبر

و با تبسمی بر لب

این حماقت را حکمت خدا میدانند ...

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
L.payam

آدمای احمق، هر بلایی سرشون بیاد بازم احمق می مونن. کوروش ما منشور داره. تاریخ چند هزار ساله داریم. حتی اسلام گفته یک ساعت تفکر بهتر از 70سال عبادت. ولی....