آخرین سلاح!

  و آدم

    تنها خلیفه خدا بر روی زمین

     امپراطوری که باید گاهی برگردد به آخرین سلاحش

 

 

    و

       سلاح او گریه است

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
دلتنگی هام

اشگ گران ترین چیز تو دنیای خاکی هست چون تا عزیز ترین چیز هایت را نگیرد نمیریزد