فرمانروا

  روزی ابلیس نزد فرعون آمد

  در حالیکه فرعون خوشه ای انگور

  در دست داشت و از آن می خورد

    ابلیس گفت: آیا کسی می تواند این   

  خوشه انگور را تبدیل به مروارید های

  خوش رنگ و زیبا کند؟

   فرعون پاسخ داد: نه 

  ابلیس گفت من می توانم و

  در یک چشم بر هم زدن خوشه انگور را

  به دانه های مروارید تبدیل کرد

   فرعون با تعجب و تحیرگفت:

   آفرین بر تو که این چنین استاد و ماهری

   ابلیس ضربه ای بر پس گردن فرعون زد

   و گفت: مرا با این استادی به بندگی

   قبول نکردند تو با این حماقتت چگونه

 

   دعوی خدایی میکنی؟!

 

 

 

 

 

 

 

   

/ 3 نظر / 6 بازدید
اهورا...

هه.......جالب بود منبع این مطلبتون از کجاست؟

وحید۵۳

موقعی ای که یوسف تو بازار فروش می رفت پیرزنی گوله ی کاموای خود رابرد به امید خرید یوسف