# جملات_فلسفی

سیریش

  مثل تمبر پستی باشید   وقتی به چیزی می چسبید تا رسیدن به مقصد آن را رها نکنیــــــد!  
/ 4 نظر / 9 بازدید

باید بروند

برخی آدمها به یک دلیل از مسیر زندگی ما میگذرند تا به ما درسهایی بیاموزندکه اگر میماندند هرگز یاد نمیگرفتیم   زنده یاد خسرو شکیبایی
/ 2 نظر / 5 بازدید