خدا می داند و بس !

ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند

وقتی دریا آرام شد خود را اسیر صیاد یافتند 

تلاطم زندگی

حکمت خداست

 

 

 

ازخدا دلی آرام میخواهم

نه دنیای آرام

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید