فایده ای دارد؟!!

    مهم نیست چقدر امکانات دراختیار دارید    

 

 

                     

 اگر ندانید از آنها چگونه استفاده کنید                          فایده ای نخواهد داشت!

 

 

 

 

 

 

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
سیامک

موافقم ، واقعا همینطوره[گل]