بخشش

   انسانیت آن نیست

که گدایی را نان بدهی

هرگاه به اندازه همان گدا گرسنه بودی و

نان خودت را به او دادی

آنوقت معنای انسان بودن را حس خواهی کرد...

 

 

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
علی فلسفی

همیشه برایم سوال است اگرقراربود روزی اورانبینم،چراخدا خواست که دوسش داشته باشم.

m.s ساحت عشق

سلام از پدر هر چه بگویی باز میرسی به خودت . به اصل و نژاد و...خودت و پدر یعنی ریشه های بودن . پدر اقتدار بودن ماست ای کاش بود تا حالا روزش را تبریک می گفتم در نبودنش باز ما هستیم اما چه بگویم. ؟ فقط میگم باباجون خیلی زود رفتی . مگه میشه از ریشه خود دست کشید. همه بودنم در روزهای بودنش کامل بود. امروز دز نبودنش او را بذای کامل شدن فریاد می کنم . بابا جون شایسته پرستشی عزیزم . روحت شاد. سلام به همه بابا ها ی دنیا بودنشان نعمتی است که جایگزین ندارد. ........گاهی سهم ما از فضای زندگی همین لبختدهای ساده است که روی لبان این کودکان نقاشی شده و بیشتر از این نمی توانیم دست و پا کنیم و گاهی محکوم به همین که هست هستیم و کاش بابا بودی تا سهم من بیشتر شادی می شد مث همه که حالا بابا دارن و شادندو بهش تبریک می گن ووو.....بابا روزت مبارک و وای جقدر برام قشنگ و مهم بود که بگم عزیزم ....مبارک